Logotyp Borlänge Byggproduktion

Om webben

Här hittar du information om kakor/cookies och om vår hantering av personuppgifter.

Kakor

Vi använder så kallade cookies för att förenkla och förbättra din upplevelse av borlangebyggproduktion.se

Cookies, eller kaka på svenska, är en liten textfil som lagras på ett speciellt ställe i din dator, surfplatta eller smartphone. Filen innehåller viss information om din tekniska utrustning och på vilket sätt du besökt borlangebyggproduktion.se.

Du kan stänga av användningen av cookies genom en inställning i din webbläsare. Mer information om hur du stänger av kakor finns i webbläsarens hjälpfunktion.

Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag eller via GDPR.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer. Men det kan också vara indirekta uppgifter som lägenhetsnummer.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos Borlänge Byggproduktion/HomeQ registreras dina personuppgifter när du söker lägenhet, när du får lägenhetserbjudande och när du skriver ett hyresavtal. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att skicka information, leverera tjänster, skicka fakturor, samt för att i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Personuppgifter bevaras i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Om du kontaktar oss med en fråga kommer de uppgifter som du lämnar i din förfrågan att behandlas av oss för att kunna besvara din fråga.

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när dessa inte behövs för vidare hantering eller när du inte längre är kund hos oss. Vissa uppgifter sparas enligt lag, en viss tid till exempel hyresavtalet. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Vill du veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig?

Om du vill veta vilka personuppgifter som behandlas om dig är du välkommen att höra av dig till oss.

För att vi ska kunna söka efter dina personuppgifter i våra behandlingar behöver vi få ditt namn och personnummer. Ett svar med var dina personuppgifter behandlas skickas sedan till din folkbokföringsadress.

Försök att vara så specifik som möjligt i din begäran om det är något särskilt du är intresserad av.

Lämna ditt telefonnummer eller din e-postadress så att vi kan kontakta dig om vi behöver veta mer för att kunna plocka fram det du vill ha.

Du har rätt att begära ett registerutdrag från oss. Begäran ska göras skriftligen, vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn och personnummer. Begäran skickar du till: info@borlangebyggproduktion.se med rubriken Begäran om registerutdrag.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Syftet med reglerna för personuppgiftsbehandling är att skydda privatpersoners integritet vid behandling av personuppgifter. Genom reglerna får de registrerade rättigheter som de kan åberopa mot den som behandlar personuppgifter. De rättigheter som finns för de registrerade är:

 • Rätt till klar och tydlig information (artikel 12)
 • Rätt till information om och tillgång till behandlade uppgifter (artikel 13-15)
 • Rätt att få felaktiga uppgifter rättade (artikel 16)
 • Rätt att bli glömd/raderad (artikel 17)
 • Rätt till begränsning av behandling (artikel 18)
 • Rätt till information om till vilka mottagare uppgifterna lämnats ut (artikel 19)
 • Rätt att få de behandlade uppgifterna överförda (dataportabilitet) (artikel 20)
 • Rätt att göra invändningar mot behandlingen (artikel 21)
 • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande (artikel 22)

Rättigheterna är inte absoluta, i vissa fall gäller inte rättigheterna för de uppgifter som behandlas. Till exempel gäller inte rätten att bli glömd om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse enligt lag.

Om du anser att någon behandling av personuppgifter som utförs av Borlänge Byggproduktion är felaktig eller om du vill utöva någon av de rättigheter som du tillförsäkras genom bestämmelserna i dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta den personuppgiftsansvarige med din begäran.

info@borlangebyggproduktion.se
Borlange Byggproduktion AB.

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Senast uppdaterad:

Borlänge Byggproduktion Logotyp

Kontakt

Adress

Borlänge Byggproduktion AB
Box 10021
781 10 Borlänge


Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här