Logotyp Borlänge Byggproduktion

Jakobsdalen

Jakobsdalen är en helt ny stadsdel som växer fram i Borlänge. Nya Jakobsdalen är ett stort utvecklingsområde där bland annat bostäder och vårdboende planeras.

Jakobsdalen är ett unikt stadsutvecklingsprojekt som omfattar bland annat nya bostäder, verksamheter, stadsodlingar och hållbar trafik inom Framtidsdalen och Jakobsgårdarna. Målet med Jakobsdalen är att flera aktörer och olika boendeformer tillsammans skapar ett modernt bostadsområde med trivsam livsmiljö.

Här ska en ny dynamisk stadsdel med bostäder i varierad upplåtelseform växa fram med mycket fokus på kopplingen till intilliggande områden och vikten av gång- och cykelstråk som binder samman staden. Ambitionen är att koppla forskning, utveckling och utbildning till planerna på vad och hur området ska byggas.

Varje bostadskvarter ska kunna innehålla både ägda och hyrda bostäder. Flera aktörer kommer att bygga och utifrån kommunens planprogram planerar man för ca 1200 bostäder. Arbetet är en del av Citylab Actions program för hållbar stadsutveckling.

Stadsutvecklingsprojektet Jakobsdalen drivs som ett kommunalt utvecklingsbolag av Borlänge kommun förvaltning AB.

På Jakobsdalens egen webbplats kan du läsa mer om arbetet med den nya stadsdelen:

  • Ingen giltig användare vald.

Senast uppdaterad:

Borlänge Byggproduktion Logotyp

Kontakt

Adress

Borlänge Byggproduktion AB
Box 10021
781 10 Borlänge


Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här